ผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ยากจัง ทำไม่ได้

เคยมีประสบการณ์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่า

โดยธรรมดาหลังจากที่ได้ทำการสอน มีการยกตัวอย่าง พอสมควรแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ ได้ลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะได้ติดตามว่าสิ่งที่ได้สอนไปนั้น นักเรียนจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหน

พอยกตัวอย่างแรก ก็ได้ยินประโยคนี้เลย ครับ "ยากจัง ทำไม่ได้" งง เลยครับ เจออย่างนี้พูดอะไรไม่ถูก ก็ยังไม่ได้ลงมือทำ ก็บอกว่าทำไม่ได้

ทัศนศึกษาของ นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วันที่ 7/09/52


บรรยากาศ ที่วัดเจริญฯ


เยี่ยมชม อุทยาน ร.๒